Odontologia preventiva

Per l’equip de Petits Grans Somriures, la prevenció és el nostre valor més important per mantenir la millor salut bucodental possible dels nostres pacients.

Aquest apartat engloba diferents àrees com és la higiene  bucodental, on es donen instruccions a cada visita de forma individualitzada, monitoritzant la tècnica que presenta el pacient i reforçant la pràctica diària que es realitza sota la supervisió dels pares.

També controlem els hàbits parafuncionals com l’onicofàgia, la succió digital o del xumet. La masticació equilibrada, la deglució i la respiració són factors determinants per un correcte desenvolupament dels maxil·lars i la posició de les dents.

A més, considerem que un pilar de la nostra filosofia és l’odontologia mínimament invasiva, ja que evita tractaments agressius i s’adapta a l’evolució de la patologia segons les necessitats del pacient. La higiene bucodental realitzada pels professionals, l’aplicació de vernissos remineralitzants, l’adequació del medi oral, els segellats de fissures i els protectores bucals són les actuacions que apliquem a tots els nostres pacients adaptant-nos als riscos de cada pacient.

Un concepte que és bàsic per l’equip de Petits Grans Somriures és que l’odontologia preventiva comença abans de que surti la primera dent: donant informació als pares que està en les seves mans el 80% de la salut bucodental dels seus fills.

La caries i la gingivitis són malalties d’alta prevalença i totes dues son produïdes per bacteris que afecten als teixits bucodentals; aquests bacteris viuen i s’alimenten de la placa bacteriana i considerem que per controlar el seu creixement en la cavitat oral és bàsic eliminar-la mitjançant diferents sistemes d’higiene i control de placa.

Segueix-nos a les xarxes:

WhatsApp chat