Odontologia per a infants i joves

La primera visita al dentista es fa generalment al cap de 6 anys, quan l’infant presenta problemes en l’erupció d’una dent definitiva o bé un traumatisme bucodental. A Petits Grans Somriures afirmem que les revisions de salut bucodental s’han de dur a terme de manera periòdica, a partir dels 3-4 anys per afavorir un correcte aprenentatge dels bons hàbits d’higiene, alimentaris i funcionals de la cavitat oral, instaurant les mesures preventives adequades a cada edat.

Una altra raó que a Petits Grans Somriures considerem important per fer una primera visita encara que no tinguin patologia, és perquè el pacient i els pares prenguin consciència de l’erupció dels primers queixals definitius, que normalment no donen cap mena de problema, i el nen ja presenta dents definitiva.

El nostre consell és controlar el recanvi , el creixement dels maxil·lars i la salut bucodental en general cada 6 mesos per a tots els infants.

Quan els nostres pacients passen a joves, a Petits Grans Somriures continuem donant importància en el seguiment periòdic i monitoratge dels hàbits alimentaris, higiènics i funcionals. En l’adolescència, augmenta el risc de patologia en els nostres fills, és per això que el nostre propòsit és avaluar cada jove individualment perquè prenguin consciència del risc de patir una patologia bucodental i acompanyar-lo en la millora de les tècniques d’higiene, així com la prevenció de mals hàbits com fumar, ser portadors de pírcings, entre altres..

També és l’edat en què es diagnostiquen els trastorns alimentaris i volem fer conscients als pacients i el seu entorn que aquest problema afecta directament en la salut bucodental. En tots els casos, ens recolzem en el coneixement dels hàbits dels nostres pacients, la confiança que ells puguin dipositar en els professionals del nostre equip i realitzar un pla de prevenció individualitzat per tal que el pacient mantingui la seva boca saludable.

Segueix-nos a les xarxes:

WhatsApp chat